Νέα & Έρευνες

Η πρωτεΐνη ορού γάλακτος ενισχύει το αντιοξειδωτικό προφίλ ενισχύοντας τις δραστηριότητες κρίσιμων αντιοξειδωτικών ενζύμων με συγκεκριμένο τρόπο για τους ιστούς.

Η πρωτεΐνη ορού γάλακτος, υποπροϊόν της τυροκομίας, είναι επιβλαβής για το περιβάλλον (δηλαδή τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, το έδαφος) και ως εκ τούτου, για τον άνθρωπο λόγω της υψηλής ρυπογόνου επιβάρυνσής της. Παράλληλα, έχει αναφερθεί ότι πρόκειται για ένα μείγμα με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση αφού είναι πλούσιο σε υπολείμματα κυστεΐνης, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνθεση γλουταθειόνης στον οργανισμό.
Η έντονη άσκηση προκαλεί αυξημένα επίπεδα προφλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών κυτοκινών. Έτσι, ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει τις επιδράσεις ενός ειδικού κέικ (που αποτελείται από υδατάνθρακες σε πρωτεΐνη ορού γάλακτος 3,5: 1) έναντι ενός ισοθερμιδικού κέικ υδατανθράκων σε φλεγμονώδεις δείκτες μετά από εξαντλητική ποδηλασία στους ανθρώπους.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών μέσω των οποίων η πρωτεΐνη ορού γάλακτος αιγοπροβάτων ασκεί την αντιοξειδωτική της δράση. Έτσι, εξετάστηκαν οι επιδράσεις της πρωτεΐνης ορού γάλακτος στην έκφραση του παράγοντα μεταγραφής, του πυρηνικού παράγοντα 2 (Nrf2) και στην έκφραση και δραστηριότητα ενός αριθμού αντιοξειδωτικών και ενζύμων.
Στην παρούσα μελέτη, προσδιορίστηκε η in vitro δραστικότητα καθαρισμού της πρωτεΐνης ορού γάλακτος προβάτου έναντι των ελεύθερων ριζών, καθώς και η αναγωγική της δύναμη και συγκρίθηκαν με εκείνη της πρωτεΐνης βοείου κρέατος, της πρωτεΐνης σόγιας και της πρωτεΐνης ορού γάλακτος αγελάδας.
Η πρωτεΐνη ορού γάλακτος, ένα υποπροϊόν της τυροκομικής βιομηχανίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λειτουργικό τρόφιμο λόγω των ευεργετικών ιδιοτήτων της για την υγεία. Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει in vivo την επίδραση μιας πρωτεΐνης ορού γάλακτος αιγοπροβάτων στο προφίλ αμινοξέων πλάσματος και στον στόχο θηλαστικών της ραπαμυκίνης (mTOR), ρυθμιστή της σκελετικής μυογένεσης.
Η υπερβολική παραγωγή αντιδραστικών ειδών οξυγόνου (ROS) μπορεί να προκαλέσει ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και κατά συνέπεια αγγειακή νόσο. Στην παρούσα μελέτη, αξιολογήθηκαν οι πιθανές προστατευτικές επιδράσεις της πρωτεΐνης ορού γάλακτος προβάτου (SWP) από το οξειδωτικό στρες που προκαλείται από τριτοβουτυλοϋπεροξείδιο (tBHP-) σε ενδοθηλιακά κύτταρα (EA.hy926) χρησιμοποιώντας βιοδείκτες οξειδωτικού στρες.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση των επιδράσεων των συμπληρωμάτων διατροφής πρωτεΐνης ορού γάλακτος αιγοπροβάτων σε μια ομάδα ελέγχου.
Σε αυτή τη μελέτη εξετάσαμε τον γλυκαιμικό δείκτη (GI) και το γλυκαιμικό φορτίο (GL) ενός λειτουργικού προϊόντος διατροφής, το οποίο περιέχει πρωτεΐνη ορού γάλακτος προβατίνας-κατσίκας και υδατάνθρακες σε αναλογία 1:1. Εννέα υγιείς εθελοντές (ηλικία, 23,3 ± 3,9 έτη, δείκτης μάζας σώματος, 24,2 ± 4,1 kg·m2, σωματικό λίπος%, 18,6 ± 10,0) κατανάλωναν τυχαία είτε ένα τρόφιμο αναφοράς είτε ποσότητα της τροφής δοκιμής και τα δύο με ίση περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες σε δύο επισκέψεις.

Βρείτε μας στα Social!!